Polityka prywatności (RODO)

 

Informacja dla Klientów dotycząca przetwarzania danych

osobowych w sklepie internetowym Misty Hill

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest firma Blue Production Adrianna Tumiłowicz, z siedzibą w 02-997 Warszawa ,ul. Ruczaj 4 zwana dalej  Administratorem.

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na następujący adres e – mail:kontakt at mistyhill.pl

Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż Administrator  przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 • o podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
 • o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  w celu:
 • o marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
 • o organizowania i przeprowadzania promocji oraz innych akcji marketingowych,
 • o dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • o prowadzenia analiz jakości wykonania świadczonych produktów;
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
 • o dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
 • o przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z Administratorem  o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • o analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i wyprzedażach,
 • o marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
 • o marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora
 1. działania związane z  marketingiem bezpośrednim, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 1. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 1. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • o posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 • o zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • o wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W  związku z prawami osoby, której dotyczą dane osobowe, jako Administrator twoich danych zapewniamy Państwu:

 • − prawo dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO);
 • − prawo żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO)
 • − prawo żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
 • − prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO)
 • − prawa przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO)
 • − prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do Administratora (adresy zostały podane na wstępie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa specyficznych danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych oraz  potrzeb  związanych  z realizacją  zawartych umów.

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora ):

Administrator określa  grupy odbiorców danych takie jak : partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Newsletter

Zapisanie się na newsletter daje możliwość otrzymywania najświeższych informacji dotyczących nowości marki Misty Hill, promocji oraz wszelkich porad modowych. Wpisując w formularzu adres email oraz zgadzając się na otrzymywanie informacji otrzymają Państwo wiadomość pocztą elektroniczną z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania tego typu informacji. Jeśli Państwo nie potwierdzą chęci otrzymywania newslettera, nie będą Państwo go otrzymywać.

Z drugiej strony zgadzając się na przesyłanie newslettera muszą mieć Państwo świadomość swobodnego wyboru rezygnacji z newslettera w każdej chwili klikając w link, który znajdziedzie Państwo w każdym wydaniu newslettera. Można to również uczynić poprzez konto klienta lub wysyłając email z rezygnacją na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer infolinii.

Państwa adres email udostępniony nam na potrzeby wysyłki newslettera będziemy przetważać tylko w tym celu. Nie będzie on udostępniony żadnym podmiotom trzecim.

News letter